Succesfactoren voor een goed WiFi netwerk!

Gepubliceerd op 31 maart 2022 Leestijd : 5 minuten

Als organisatie wil je je medewerkers en bezoekers een goed en veilig WiFi netwerk bieden. Maar hoe regel je een betrouwbaar en zorgeloos netwerk? In dit blog lees je meer over waar je rekening mee moet houden om te komen tot een goed WiFi netwerk.

WiFi is tegenwoordig ondenkbaar. Het is een verlengingsonderdeel geworden van je IT infrastructuur. Het aantal apparaten die middels WiFi het internet gebruiken is nog steeds groeiende. Je medewerkers en bezoekers willen altijd online kunnen zijn. Hoe meer apparaten op het WiFi netwerk, hoe hoger de belasting op het netwerk. Als je niet tijdig hierop inspeelt, dan kan het impact hebben op de kwaliteit van je WiFi netwerk maar ook op de beleving die je medewerkers en bezoekers ervaren. Dit zijn zaken die je wilt voorkomen. Met dit blog willen wij je stil laten staan bij een aantal punten waar je rekening mee moet houden en die jou kunnen helpen om te komen tot een goed functionerend WiFi netwerk.

Snelheid WiFi

WiFi bestaat al geruime tijd. In 1997 werd de standaard 802.11 goedgekeurd. Deze standaard specificeerde de snelheden 1 en 2 mbit/sec. Intussen is er de standaard 802.11ax, ook wel als WiFi 6 bekend.

De theoretische maximum snelheid die met deze standaard gehaald kan worden is meer dan één gigabit.

In de praktijk zien wij dat de theoretische maximum snelheid niet altijd gehaald wordt. Dat heeft te maken met verschillende keuzes en instellingen.

De belangrijkste beperkende factor op een WiFi netwerk is echter de snelheid en dat komt omdat je het medium deelt.

Verstorende factoren WiFi signaal

Als je bekabelt met een desktop of een PC aan het netwerk hangt dan is in ieder geval het eerste stuk netwerk, dus van je PC naar de switch, dedicated voor jou. Bij WiFi is er sprake van een draadloos netwerk en heb je geen kabel: het gaat door de lucht.. En een WiFi netwerk deel je met alle andere WiFi gebruikers.

Helaas zijn er nog meer elementen die het WiFi signaal kunnen verstoren, denk hierbij aan beton met staal, kasten en bureaus van staal, betonnen pilaren, enz.

Tegenwoordig kunnen dergelijke verstorende factoren goed worden opgevangen door vooraf een meting te laten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat er een goed WiFI signaal is.

Dekkend WiFi netwerk

In een groot WiFi netwerk zijn er meerdere toegangspunten (AccessPoints (AP’s)) om verbinding te maken. Zij zijn op een dusdanige manier geconfigureerd dat ze elkaar niet storen maar juist samenwerken. Ook zijn de AP’s zodanig in het gebouw geplaatst dat er tussen AP’s overlap is in bestrijkend gebied. Dit zorgt voor een goed dekkend netwerk. Is dat niet het geval dan krijg je plekken zonder WiFi dekking.

Omdat in een WiFi netwerk van verschillende frequenties gebruik wordt gemaakt, te weten 2,4 Ghz en

5 Ghz, zul je ook rekening moeten houden met hoe deze verschillende frequenties omgaan met verstorende elementen. Bijvoorbeeld, de frequentie 2,4 Ghz dringt beter door een betonnen muur dan de frequentie 5 Ghz.

Je zal dan ook iets moeten doen met de hoeveelheid signalen die een AP per frequentie uitstraalt. Kortom, enorm veel variabelen die invloed hebben op de kwaliteit van het WiFi netwerk.

Aandachtspunten WiFi netwerk

Een centraal management in een WiFi netwerk is nodig om ervoor te zorgen dat je onmerkbaar van het éne naar het andere AccessPoint kan overstappen als jij je door het gebouw verplaatst.

Zoals hierboven is aangegeven, is het inmeten van de AP’s noodzakelijk. Daarmee wordt bepaald op welke plekken in het gebouw de AP’s moeten worden geplaatst. Het AccessPoint zelf zal bekabeld op het netwerk moeten worden aangesloten.

Vrijwel altijd krijgt het AccessPoint de stroomvoorziening via de netwerkkabel. Dit heet Power over Ethernet (PoE). Ook hier zijn inmiddels diverse standaarden voor. Afhankelijk van de PoE standaard die jouw AccessPoint gebruikt zijn er randvoorwaarden die aan de bekabeling en aan de PoE switches worden gesteld.

PoE switches kunnen een bepaalde hoeveelheid PoE vermogen leveren. Die hoeveelheid bepaalt weer hoeveel AP’s er op een switch kunnen worden aangesloten. Als je dit berekend hebt dan weet je ook de hoeveelheid switches die je nodig hebt.

Wanneer je veel van deze PoE switches in een kleine patchruimte plaatst is koeling misschien ook wel weer een aandachtspunt. Denk ook na over uitval van stroom, hoe belangrijk is het dan dat de WiFi blijft werken? Het antwoord op deze vraag bepaalt dan ook wat je aan noodstroomvoorziening nodig hebt.

En als dan het WiFi netwerk draait, kom je misschien tot de ontdekking dat het toch niet zo werkt als gedacht. Zeker in bedrijfsverzamelgebouwen, waar meer bedrijven zijn gevestigd, komt het voor dat er meerdere WiFi infrastructuren naast elkaar draaien. En als je daar bij het ontwerp geen rekening mee hebt gehouden, functioneert een en ander niet als gewenst. De ideale situatie is één WiFi infrastructuur per pand en/of vloer of gebouwdeel. En dan bij voorkeur rekening houdend met het WiFi netwerk van aanliggende delen.

Conclusie

De belangrijkste conclusie is dat een goed functionerend WiFi netwerk een gedegen voorbereiding en ontwerp vraagt. Daarnaast moet je monitoren of de omgeving niet verandert om er zeker van te zijn dat je altijd een veilig en goed dekkend WiFi netwerk behoudt.

In ons blog hebben wij alleen het technische functioneren van het WiFi netwerk besproken.

Onderwerpen als encryptie (beveiliging) en authenticatie zijn in dit blog niet aan bod gekomen.

In feite dicteert de markt welke vorm van encryptie gebruikt dient te worden op een WiFi netwerk. De encryptie standaarden van rond de eeuwwisseling zijn intussen technisch achterhaald en worden niet meer als veilig beschouwd.

Hoe ga je authenticatie inregelen? Gaat iedereen hetzelfde wachtwoord (de Pre Shared Key) gebruiken of logt iedereen in met zijn persoonlijke credentials? Het laatste biedt weer mogelijkheden om de toegang op persoonsniveau af te stemmen.

Het ontwerpen, implementeren en beheren van een WiFi netwerk vraagt een gestructureerde aanpak. Wil je er meer over weten of wil je even overleggen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag.