Multi datacenter hosting

Gepubliceerd op 4 maart 2021 Leestijd : 2 minuten

In ons vorige blog over datacenter hosting, "Datacenter hosting. Waarom?", heb je kunnen lezen welke eisen je kunt stellen aan datacenters en hoe je tot een goede keuze kunt komen voor je hosting oplossing. In dit blog gaan we nader in op de vraag of één datacenter wel voldoende is en waarom data- en risicospreiding belangrijk is.

Waarom meerdere datacenters

Je kunt je afvragen waarom je meerdere datacenters nodig hebt voor je hosting. Datacenters zijn toch immers goed beveiligd en redundant uitgevoerd? Er zijn meerdere categorie aanduidingen en certificeringen waaraan je kunt zien welk niveau van databeveiliging en redundantie een datacenter bezit. Hierover meer in ons vorige blog "Datacenter hosting. Waarom?".

Je kunt er dus vanuit gaan dat zaken als stroomvoorzieningen en internettoegang niet alleen goed geregeld zijn maar ook dubbel zijn uitgevoerd. Waar géén rekening mee wordt gehouden is namelijk de grootste risico zijnde de menselijke factor! Wist je dat de meest voorkomende uitval van datacenters veroorzaakt wordt door één of meer menselijke fouten? Denk maar aan brand veroorzaakt door een kortsluiting doordat er werkzaamheden zijn uitgevoerd of een aggregaat failover-test die misgaat. Over het algemeen zijn datacenters goed voorzien van veiligheidssystemen en is uitval van een datacenter gelukkig een zeldzaamheid geworden. Toch zijn er mogelijk nog andere overwegingen die hosting in meerdere datacenters aantrekkelijk maken.

Dataspreiding

Één van de meest voorkomende redenen waarom je zou kiezen voor een tweede datacenter is dataspreiding. Misschien geeft het je een goed gevoel om te weten dat jouw data ook in een datacenter kilometers verderop staat. Langdurige stroomuitval of verstoring van de infrastructuur treft vaak een hele regio, waardoor soms lange tijd complete woonwijken of industrieterreinen getroffen worden. Je data geplaatst in een andere regio (gemeente of stad) hoeft daar geen last van te hebben.

Clustering

Je kunt ook kiezen voor meerdere datacenters wanneer je gebruik maakt van clusters. Dit kunnen database- of fileclusters zijn. Clustertechnologie wordt vaak toegepast vanwege beschikbaarheid. Clusters zijn over het algemeen goed in staat om uitval van hardware op te vangen zodat de data beschikbaar blijft. Als gebruiker van clusters wil je dus een hoge beschikbaarheid gegarandeerd zien. Om split-brain situaties te voorkomen bestaan clusters altijd uit een oneven aantal componenten. Als je de hoge beschikbaarheid ook bij uitval van het datacenter wilt, dan zul je eerder geneigd zijn je cluster te plaatsen over drie datacenters.

Hoge beschikbaarheid

Of je nu je applicatie of data in twee of drie datacenters plaatst, hangt dus af van de mate van beschikbaarheid die je wilt bereiken. Hoe groter de spreiding, hoe minder kans op uitval. Hoe meer replicatie, hoe minder kans op dataverlies. Een combinatie van spreiding én replicatie staat dus garant voor een hoge beschikbaarheid.

Bij ROOT weten we alles over beschikbaarheid. Wil je meer informatie over het plaatsen van je data of applicatie in meerdere datacenters? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op