Internet of behaviour speelt steeds grotere rol binnen een organisatie (ook die van jou)

Gepubliceerd op 18 mei 2021 Leestijd : 2 minuten

Ook in 2021 zijn er weer diverse trends op het gebied van ICT te noemen. Zo is flexibel werken de norm geworden. Dat heeft natuurlijk te maken met de coronacrisis die ons allemaal gedwongen heeft om in nieuwe mogelijkheden te denken. Als gevolg daarvan is de populariteit van de cloudwerkplek enorm toegenomen. Veiligheid verdient hierbij veel aandacht als thema.

Vanuit ROOT werken we met streng beveiligde datacenters die meer securitymogelijkheden bieden dan een gemiddeld werkstation op een willekeurig kantoor.

Andere trends

Verder zien we ook dat de zakelijke inzet van Artificial Intelligence toeneemt. Dit is nu al een vast onderdeel van het menselijke leven. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van chatbots en navigatie-apps. Deze technologie is in de nabije toekomst echter ook zakelijk steeds prominenter aanwezig. De reden? Computerkracht en software worden steeds goedkoper en breder beschikbaar. Zo zal AI steeds vaker worden ingezet voor het analyseren van patronen uit diverse soorten data. Dat biedt allerlei nieuwe mogelijkheden op het gebied van automatisering. Verder zie je ook trends als nieuwe kansen vanuit de distributed cloud, digitale veerkracht als strategisch voordeel, de volwassenheid van 5G, cybersecurity mesh, digitale totaalervaringen, de behoefte aan the next step of videoconferencing én hyperautomatisering ontstaan.

Belangrijke trend: internet of behaviours

In dit blog staan we graag speciaal stil bij internet of behaviours, een belangrijke derde trend. Data vormt tegenwoordig de spil in een groot deel van de bedrijfsprocessen. Data biedt inzicht en speelt daardoor een steeds grotere rol bij het nemen van strategische beslissingen. In 2021 zal deze datagedreven werkwijze ook worden toegepast voor het veranderen van menselijk gedrag. Dit noemen we ook wel het internet of behaviours.

Het internet of behaviours staat in dienst van de mens. Dat wordt gedaan door het continu analyseren van data. Op basis van die analyses kunnen suggesties of autonome handelingen worden ontwikkeld die bijdragen aan zaken als menselijke veiligheid en gezondheid. Een voorbeeld is de smartwatch die de bloeddruk en het zuurstofgehalte bijhoudt en op basis daarvan gezondheidstips geeft. Door het oneindige scala aan mogelijkheden lijkt dit een van de meest belangrijke ICT trends van 2021 te gaan worden.

IoB zal, ook dit jaar, steeds meer vorm krijgen. Dit betekent ook dat data, en dan met name de gevoeligheid daarvan een belangrijke rol speelt. Data is bovendien persoonsgebonden. Beveiligingsaspecten verdienen dus alle aandacht. De toepassing van internet of behaviours zal, net als AI, zeker toe gaan nemen in de sectoren als de zorg, onderwijs, productie en automotive.

Omarm de kansen

Wil je meer weten over wat internet of behaviours of één van de andere trends voor invloed heeft op jouw bedrijfsvoering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bij ROOT volgen we de ontwikkelingen op de voet. Dat moet ook wel: de beschikbaarheid van internet is de ruggengraat van onze samenleving. We kijken uit naar je bericht.