‘De samenwerking met strategisch ICT-partner ROOT geeft me rust’, Tim Mutter, RIBW Overijssel

Gepubliceerd op 5 oktober 2021 Leestijd : 4 minuten

Tim Mutter, van RIBW Overijssel, een organisatie die psychisch kwetsbare mensen ondersteunt, vertelt over de samenwerking met ROOT als strategisch partner.

‘Wij werken al jarenlang met ROOT samen. Meestal schakelen we ze in voor de lastigere vraagstukken en ze komen telkens met een goede oplossing. Dat feit, samen met de klik die er zit, maakt ons partnerschap waardevol en sterk.’ Aan het woord is Tim Mutter, senior specialist ICT bij RIBW Overijssel. Deze organisatie ondersteunt psychisch kwetsbare mensen zolang als het nodig is. Met kwetsbaar bedoelen zij mensen die het zonder ondersteuning even of langdurig niet lukt om deel te nemen aan de samenleving. Eigen regie en stimuleren van het vermogen van een mens om zijn eigen leven vorm te geven, kijkend naar wonen, werken en sociale contacten, zijn hierin leidend. ‘Vorig jaar hebben we nieuwe werkplekken ingericht. Voorheen werkten we via een beveiligde VPN-verbinding, maar dat was inmiddels een wat achterhaalde werkwijze. De coronaperiode heeft een en ander bovendien ook in versnelling gebracht: toen mensen, na de eerste lockdown, weer terug op kantoor kwamen, moest er actie ondernomen worden om goed te kunnen blijven werken. We zijn overgegaan naar Microsoft Office 365 en dat bleek een prima stap: we konden nu veel gemakkelijker vanaf elke locatie werken. Inmiddels is ons sociale intranet het platform van waaruit we ’s ochtends opstarten mét two factor authentication. Daar staan al onze applicaties en bestanden klaar voor de werkdag.’

Veel denkwerk en gedegen voorbereiding

‘Dit soort projecten doe je niet zomaar even. Dat vraagt om veel denkwerk en een gedegen voorbereiding, samen met een strategische partner zoals ROOT dat is. Zij hebben voor ons een inventarisatie gemaakt waarbij het totale plaatje meegenomen werd. Dus, naast de nieuwe werkplek, ook de thema’s printen, telefonie etc. Alles hangt immers met alles samen. Er is zorgvuldig gekeken naar het kiezen van de juiste verbinding voor de juiste locatie zodat een en ander continu stabiel en bovendien betrouwbaar draait’, vervolgt Tim. ‘We wilden als organisatie zoveel mogelijk ontzorgd worden en we wisten uit ervaring dat ROOT dit kan. Daarnaast staan ze bij ons bekend als partij die heel snel kan schakelen en tegelijkertijd maatwerk kan leveren. Dat zijn belangrijke elementen voor ons. Door de langdurige relatie kennen ze onze organisatie van binnen en van buiten, en dus ook onze fysieke locaties. En dat is heel praktisch voor de projecten die we samen uitrollen.’

Duidelijke afspraken die nagekomen worden

‘Wat ook fijn is, is het commitment dat ze afgeven. Ze zeggen wat ze doen en ze doen wat ze zeggen. En dat is in deze tijd lang niet altijd meer vanzelfsprekend. Bij grotere partijen vind je dat op zich ook wel vaak terug, maar daar zijn de processen weer veel stroperiger waardoor de boel vertraagt. Omdat ROOT een niet al te grote bedrijfsomvang heeft, is het contact persoonlijk en zijn de lijnen kort. Voor mij persoonlijk is de samenwerking heel prettig omdat ze flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid leveren. Ik ben vanuit mijn rol verantwoordelijk voor het adviseren over en leiden van projecten als het gaat om hardware, software, applicaties, printers, telefonie en netwerkverbindingen. Voor de adoptie van nieuwe processen door de collega’s is het belangrijk dat andere werkwijzen niet als ICT-feestje gepresenteerd worden. Want als de eindgebruiker het niet ziet zitten wordt het nooit wat. Het geeft me rust dat ik het niet allemaal zelf hoef te bedenken. Want wat ik uiteindelijk in basis wil, is dat een medewerker op een goede, veilige manier in kan loggen om zijn werk te doen. En dat betekent dat het internet het altijd moet doen. ROOT helpt daarbij door dit goed en veilig te regelen en vervolgens te beheren. Ook hebben ze direct een check gedaan door te kijken wat er verder nog verbeterd kon worden. Door het oppakken van dit specifieke project hebben we meteen een extra kwaliteitsslag kunnen maken in ons netwerk.’

Gelijkwaardig partnerschap basis voor succes

‘Anderen die een project als dit of iets anders op ICT-vlak op willen pakken, raad ik aan goed voor te bereiden en te werken vanuit een duidelijke visie. Ook zou ik zelf niet per se voor de goedkoopste oplossing gaan. Want dat is zeker niet altijd de beste. Wat de samenwerking tussen ROOT en RIBW Overijssel bijzonder maakt is de aard van de relatie. Die laat zich niet omschrijven als opdrachtgever versus leverancier, maar veel meer als een gelijkwaardig partnerschap. En daar hebben we allemaal profijt van. Tot onze cliënten toe, want dat is uiteindelijk voor wie we het allemaal doen.’