Maximedia

Specialistische kennis, optimale performance én ontzorging. Marcel Verbiesen vertelt over de mooie partnership van beide partijen.

‘We zaten destijds nog in een bedrijfsverzamelgebouw en waren nauw verbonden met de nabij gelegen universiteit. ROOT, ook nog in hun startfase, in datzelfde gebouw, verzorgde ons netwerk. We maakten met de andere partijen in het gebouw vanaf dag één de opstart van het internet mee. Alle bedrijven waren nog klein: we zochten intens elkaars samenwerking op en dat zijn we blijven doen.’

Aan het woord is Marcel Verbiesen, eigenaar van Maximedia, een software ontwikkelingsbureau dat zich al sinds 1998 richt op vaste, flexibele en op maat gemaakt software-oplossingen. Inmiddels ligt de focus op software ontwikkeling voor het basisonderwijs en de uitvaartbranche. ‘In het begin deden we nog heel veel zelf: we beschikten over eigen servers en ROOT verzorgde de verbindingen naar het internet toe. En we deden allerlei projecten, we hebben vele jaren de eindexamensite voor middelbare scholen verzorgd, en ook daarin werkten we al veel met ROOT samen. Dat was overigens hard werken, want in het half uur na het eindexamen kregen we sitebezoeken van honderdduizenden scholieren die de antwoorden in wilden zien. Dat betekende wel wat voor de gekoppelde server. En, dat ging, ook omdat we samen met ROOT in datzelfde gebouw zaten heel goed. Ik zie ons nog zitten, samen kijkend naar de dashboards om te zien of de server de capaciteit wel aan kon. Dat waren bijzondere tijden.’

Maximedia
Maximedia

Ontzorging tot de max

‘Onze samenwerking was en is heel laagdrempelig. Niet voor niets hebben we in de afgelopen jaren steeds meer bij ze ondergebracht, omdat we de kennis en vooral tijd niet meer in huis hadden om het zelf te doen. Er zijn zóveel mooie mogelijkheden om samen te werken. Zo zijn we een jaar of 8 geleden al begonnen met het afbouwen van ons eigen serverpark. Inmiddels hebben we alles, in de vorm van virtuele servers, ondergebracht bij ROOT. Daarnaast verzorgen zij het complete beheer en onderhoud voor ons. Daar hebben we zelf geen omkijken meer naar omdat we volledig ontzorgt worden. Bovendien voorkomt het dat we zelf experts in huis moeten halen om dit onderdeel op te pakken’, aldus Marcel.

‘We zijn in twee branches actief, namelijk het basisonderwijs en de uitvaartbranche. Voor de eerste sector leveren we planningssystemen door heel Nederland heen. Binnen het basisonderwijs zijn er inmiddels veel grootschalige samenwerkingsverbanden actief en onze software wordt gebruikt om de mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Op die manier is vervanging bij bijvoorbeeld ziekte zo snel mogelijk geregeld. Het is een actueel onderwerp anno nu, kijkend naar het enorme tekort aan leerkrachten in het onderwijs. Voor de andere sector, de uitvaartbranche, hebben we een programma ontwikkeld. Door de noodzakelijke maatregelen van het kabinet, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mochten er geen grote groepen meer bijeenkomen. Dit betekende ook dat niet iedereen meer aanwezig kon zijn bij een uitvaart. Door inzet van goede, betrouwbare software is het mogelijk om via een livestream toch afscheid te kunnen nemen van een overleden dierbare. De techniek is hierbij van groot belang.’

‘Door de samenwerking tussen ROOT en Maximedia helpen wij zulke diensten mogelijk te maken. Dit gebeurt via het door ons ontwikkelde programma Plechtigheid Online. ROOT levert hiervoor de onderliggende techniek, zo beheren zij alle webservers, de server zelf, ze monitoren en zijn verantwoordelijk voor het OS, het operating system dus. Hiermee hopen wij dat mensen toch waardig afscheid kunnen nemen van hun dierbare ondanks de moeilijke tijden.’

ROOT in drie kernwoorden

‘Als ik mijn ervaring met ROOT in drie kernwoorden zou moeten beschrijven, dan denk ik in vanzelf aan termen als korte lijnen, betrouwbaar en betrokken. Bij storing is de storingsdienst altijd goed bereikbaar en hiervoor is alles netjes ingeregeld in de DAP (Document Afspraken en Procedures),’ vertelt Marcel. ‘De betrokkenheid van de collega’s merk je door de manier waarop ze met het oplossen van storingen omgaan. Ze hebben er bij wijze van spreken zelf buikpijn van als een probleem niet snel opgelost is. Iedereen binnen de organisatie voelt zich verantwoordelijk, precies zoals dat bij ons ook het geval is. En daarom klikt het ook.’

‘Mijn advies voor anderen die op zoek zijn naar een goede ICT-partner, is de prijs niet te laten prevaleren. Kwaliteit kost nu eenmaal geld. En dat is niet erg als er transparant over gesproken wordt. Ik houd ervan als ik op facturen duidelijk kan zien wat ik waar voor betaal. En dat is bij ROOT zeker het geval. Het gaat uiteindelijk niet alleen om de server als product, maar ook om de manier waarop de service verleend wordt. Hoe goed die service is dat merk je pas als er ergens een server hapert. In negen van de tien gevallen ligt dit aan de combinatie tussen de hardware en de software en wanneer je dan geen goede ICT-partner hebt dan kun je zomaar tussen wal en schip vallen. Dat kan je veel geld kosten, om nog maar te zwijgen over het bedrijfsrisico, zoals reputatieschade, dat je loopt. Bij ROOT voel ik me nóóit een nummer of één van de velen en dat geeft rust. Ook als er een storing optreedt’, besluit Marcel.